Zamestnanci

Riaditeľka (špeciálny pedagóg):
     Mgr. Alexandra Baranová

Psychológovia:
     Mgr. Zuzana Krnáčová
     Mgr. Barbora Poliačiková
     Mgr. Veronika Duchoňová
     Mgr. Ľubica Batár (MD)
     Mgr. Ivana Michaleková (zastupuje zamestnanca počas MD)
     Mgr. Romana Paulovičová (RD)
     Mgr. Jana Kováčová (zastupuje zamestnanca počas RD)
     Mgr. Simona Kubalová

Kariérový poradca:
     Mgr. Andrea Kučerová

Sociálny pedagóg:
     Mgr. Nikola Mašírová

Špeciálni pedagógovia:
     Mgr. Kamila Kadlecová, PhD.
     Mgr. Gabriela Výbošteková
     PaedDr. Emese Somogyi (RD)
     Mgr. Adela Izsmán (zastupuje zamestnanca počas RD)

Ostatní zamestnanci:
     Mgr. Eva Bútorová, ekon. zamestnanec
     Martina Harezníková, administratívno-sociálny zamestnanec
     Hana Krnčanová, upratovačka