Zamestnanci

Riaditeľka (psychologička):
     PhDr. Lívia Danová

Psychológovia:
     Mgr. Ľubica Batár
     Mgr. Zuzana Krnáčová
     Mgr. Barbora Poliačiková
     Mgr. Veronika Duchoňová (ďalšia RD)
     Mgr. Ivana Michaleková (zastupuje zamestnanca počas ďalšej RD)
     Mgr. Romana Paulovičová (RD)

Kariérový poradca:
     Mgr. Andrea Kučerová

Sociálny pedagóg:
     Mgr. Anna Jančová

Špeciálni pedagógovia:
     Mgr. Alexandra Baranová
     Mgr. Kamila Kadlecová, PhD.
     Mgr. Gabriela Výbošteková
     PaedDr. Emese Somogyi (RD)

Ostatní zamestnanci:
     Mgr. Eva Bútorová, ekon. zamestnanec
     Martina Harezníková, administratívno-sociálny zamestnanec
     Eva Kosuková, upratovačka