Zamestnanci

Organizačná štruktúra

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice je organizačne členené na: úsek pedagogicko-psychologický, vrátane usmerňovania koordinátorov prevencie, školských psychológov, výchovných poradcov, príp. liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a na úsek ekonomicko-prevádzkový.

Zamestnanci:
Riaditeľka (psychologička):
     PhDr. Lívia Danová

Psychológovia:
     PhDr. Viera Mačeková
     Mgr. Romana Paulovičová (MD)
     Mgr. Zuzana Krnáčová
     Mgr. Veronika Duchoňová (RD)
     Mgr. Andrea Kučerová (zastupovanie počas RD)
     Mgr. Ľubica Batár (RD)
     Mgr. Barbora Mažgútová (zastupovanie počas RD)

Kariérový poradca:
     Mgr. Simona Miklová

Sociálny pedagóg:
     Mgr. Anna Jančová

Špeciálni pedagógovia:
     Mgr. Alexandra Baranová
     Mgr. Kamila Kadlecová, PhD.

Ostatní zamestnanci:
     Mgr. Eva Bútorová, ekon. zamestnanec
     Martina Harezníková, administratívno-sociálny zamestnanec
     Zuzana Baloghová, upratovačka

© 2013-2021, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: