Zamestnanci

Organizačná štruktúra

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice je organizačne členené na: úsek pedagogicko-psychologický, vrátane usmerňovania koordinátorov prevencie, školských psychológov, výchovných poradcov, príp. liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a na úsek ekonomicko-prevádzkový.

Zamestnanci:
Riaditeľka (psychologička):
     PhDr. Lívia Danová

Psychológovia:
     Mgr. Ľubica Batár
     Mgr. Zuzana Krnáčová
     Mgr. Barbora Mažgútová
     Mgr. Ivana Cienka (zastup. zamestnanca počas ďalšej RD)
     Mgr. Veronika Duchoňová (RD)
     Mgr. Romana Paulovičová (RD)

Kariérový poradca:
     Mgr. Andrea Kučerová

Sociálny pedagóg:
     Mgr. Anna Jančová

Špeciálni pedagógovia:
     Mgr. Alexandra Baranová
     Mgr. Kamila Kadlecová, PhD.

Ostatní zamestnanci:
     Mgr. Eva Bútorová, ekon. zamestnanec
     Martina Harezníková, administratívno-sociálny zamestnanec
     Eva Kosuková, upratovačka