Zamestnanci

Organizačná štruktúra

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice je organizačne členené na: úsek pedagogicko-psychologický, vrátane usmerňovania koordinátorov prevencie, školských psychológov, výchovných poradcov, príp. liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a na úsek ekonomicko-prevádzkový.

Zamestnanci:
Riaditeľka (psychologička):
     PhDr. Lívia Danová

Psychológovia:
     PhDr. Viera Mačeková
     Mgr. Romana Paulovičová
     Mgr. Lenka Valentíniová (MD)
     Mgr. Karina Vojteková (zastupovanie zamestnanca počas MD)
     Mgr. Veronika Duchoňová (MD)
     Mgr. Zuzana Krnáčová (zastupovanie zamestnanca počas MD)
     Mgr. Ľubica Batár (MD)
     Mgr. Simona Miklová (zastupovanie zamestnanca počas MD)

Sociálny pedagóg:
     Mgr. Anna Jančová

Špeciálni pedagógovia:
     Mgr. Alexandra Baranová
     Mgr. Kamila Kadlecová, PhD.

Ostatní zamestnanci:
     Mgr. Eva Bútorová, ekon. zamestnanec
     Martina Harezníková, administratívno-sociálny zamestnanec
     Zuzana Baloghová, upratovačka

© 2013-2019, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: