Povinné zverejňovanie faktúr

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.
Archív: