Povinné zverejňovanie zmlúv

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.


Archív: