Kontakty

Adresa:
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Mierová 1, 934 01 Levice
telefonický kontakt: 036/6312 903

riaditeľka: PhDr. Lívia Danová, č. tel.: 036/6312 903

e-mail: cpppaplevice@cpppaplevice.sk
do Novembra 2020 platný ešte aj ppplevice@mail.t-com.sk
www: www.cpppaplevice.sk
IČO: 42121396

Ako sa objednať:
  • O odbornú pomoc pri riešení problémov dieťaťa/žiaka môže požiadať zákonný zástupca, so súhlasom zákonného zástupcu aj škola; plnoletý žiak/osoba k objednaniu sa nepotrebuje súhlas zákonného zástupcu.
  • Objednať sa je možné: písomne, osobne alebo telefonicky.
  • Odbornú starostlivosť a služby poskytujeme bezplatne.Zväčšiť mapu