Materiály pre rodičov
Užitočné témy a informácie v čase koronavírusu COVID-19

 • Národný ústav detských chorôb pripravil jednoduchý komix pre deti o víruse, ako aj súbor základných najčastejších otázok, ktoré sa rodičia pýtajú. Informácie sú spracované do špeciálneho vydania novín: Doktoroviny. Komix nájdete tu: (Doktoroviny)
 • 11 Dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma. Dokument stiahnete tu: (11 Dobrých rád)
 • Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii. Dokument stiahnete tu: (Zásady komunikácie)
 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, zo dňa 26. marca 2020. Dokument stiahnete tu: (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR)
 • MPC, detašované pracovisko Nitra spracovalo zaujímavé námety na aktivity pre rodičov predškolákov v čase koronavírusu: Čo môže robiť rodič predškoláka Dokument stiahnete tu: (Čo môže robiť rodič...)
 • Welcome – metodika a aplikácia pre pedagógov a rodičov, ponúka aktivity na rozvoj 6 vývinových oblastí dieťaťa (soc., komunik., motor., či emoc. zručnosti, kognit. schopnosti a zmysl. vnímanie) dieťaťa vo veku 3-6 rokov. Dokument stiahnete tu: (Welcome)
 • Linka detskej istoty pripravila niekoľko nápadov na využitie voľného času, kým ste v karanténe. Dokument stiahnete tu: (100 nápadov)
 • Materiál Európskej asociácie pre EMDR (EMDREA) – pomôcka pre dospelých ako pomôcť zvládnuť deťom situáciu koronavírusu: Odporúčania pre deti. Dokument stiahnete tu: (Odporúčania pre deti)
 • Materiál Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID. Dokument stiahnete tu: (Rodičovstvo v čase COVID-19)
 • Materiál Pandémia COVID-19 – rady k online bezpečnosti pre rodičov. Dokument stiahnete tu: (Pandémia COVID-19)
 • Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ich pracovníkov je možné osloviť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom on-line poradne - pozrite si informácie o pomoci obetiam. Dokument si pozriete tu: (Pomoc obetiam 1) (Pomoc obetiam 2)
 • VÚDPaP Bratislava ponúka v rámci podpory duševného zdravia rady ako zvládať náročné situácie v tomto období, aj na podcastoch Nahlas o deťoch (spofity, google, iTunes, soundcloud) – môžete ich nájsť tu: vudpap.sk/podcasty/nahlas-o-detoch/
  a ponúka aktuálne aj tel. linku pre rodičov od 9:30 – 16:00 a to:
  kontakt na psychológa: 0910 234 860 (pondelok - piatok)
  kontakt na špeciálneho pedagóga: 0910 361 252 (utorok – streda)
  e-mailový kontakt pre rodičov/deti a mládež: potrebujem-poradiť@vudpap.sk
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ a termíny zverejnenia výsledkov pre školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Terminy... 2023/2024)
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Zoznam... 2023/2024)
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Príloha – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Potvrdenie... 2023/2024)
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Usmernenie k prijímaniu... 2023/2024)
 • MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 Dokument stiahnete tu: (Usmernenie k zápisu... 2023/2024)