Materiály pre rodičov

Cvičenie pre ľahšie učenie – prepájame hemisféry


     Milí rodičia, mnohí z Vás sa aktuálne iste stretávajú s problémom motivácie Vašich detí k učeniu. V domácom prostredí sa nachádza veľa rušivých podnetov, a aj keď sa už dostanete k úlohám, ide to ťažko. Nasledujúce hry sú postavené na princípe zlepšovania koncentrácie prostredníctvom prepájania mozgových hemisfér. V čom to môže pomôcť?

     Mozog je riadiace centrum tela zodpovedné za naše konanie. Každá mozgová hemisféra spracováva informácie úplne odlišným spôsobom. Ľavá hemisféra je racionálna a analytická, pravá intuitívna a syntetická. Ľavá je orientovaná na jazyk, komunikáciu a spracovávanie informácií krok za krokom. Pravá hemisféra je hemisférou kreativity, emócií, imaginácie a túžby a je určená aj na vnímanie priestoru a komplexné spracovávanie informácií. Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania.

     Pravá a ľavá hemisféra sa síce špecializujú na rôzne mentálne funkcie, avšak predstava, že jednotlivci sa viac spoliehajú na jednu alebo druhú hemisféru ignoruje zložitosť vzťahu medzi nimi.
     Štúdie ukazujú, že pravidelné cvičenie môže byť ľahkým spôsobom, ako zlepšiť funkčné spojenie medzi jednotlivými oblasťami mozgu. Cviky, ktoré pomáhajú prepojiť obe mozgové hemisféry, zlepšujú koordináciu pohybov, očí a rúk, zlepšujú sústredenie a zvyšujú aktivitu pri učení.

Príklady hier:
1. TLIESKANIE RUKAMI
Vo dvojici tlieskame krížom aj rovnobežne, odporúčame končiť vždy krížom.

2. "NATIERANIE MASLA" VERZUS "POKLEPKÁVANIE"
Dieťa najskôr jednou rukou samostatne nacvičí daný pohyb. Pri "natieraní masla" ide o vodorovný pohyb pravou rukou zľava doprava (a naspäť) pár centimetrov nad stolom - vo vzduchu (ideálne na úrovni medzi bruchom a hrudníkom). Pohyb má byť priamočiary, rovnomerný, plynulo prechádza doprava a späť. Ľavou rukou samostatne skúšame "poklepkávať" opäť vo vzduchu v rovnakej výške ako pracovala pravá ruka. Následne spojíme pohyby do jedného "celku" , vykonávame súbežne pravou rukou "natieranie masla" a ľavou " poklepkávanie".

3. STRIEDANIE “L“ A “O”
Pred týmto cvičením je dobré, ak si dieťa skúsi precvičiť na každej ruke zvlášť ukazovanie písmena L a O. „L“ ukazujeme vystretým palcom a ukazovákom, ostatné prsty sú skrčené. „O“ ukazujeme spojením palca a ukazováka do tvaru písmena O, ostatné prsty sú vystreté. Po nácviku skúsime oboma rukami striedavo ukazovať písmená L a O. (aspoň 10 krát).

4. LEŽATÉ OSMIČKY
Kreslíme veľké ležaté osmičky pred sebou. Začíname vo výške očí vždy smerom hore. Najprv kreslíme obrázok pravou rukou, niekoľko krát ho opakujeme (aspoň dvakrát). Dôležité je očami sledovať pohyb ruky, najlepšie, ak je vystretý ukazovák a oči fixujeme naň. To isté kreslíme ľavou rukou a nakoniec spojíme obe ruky dokopy.

5. KRÍŽOVÉ POHYBY
Základom je pohybovať končatinami do kríža, to znamená, že pravá ruka sa lakťom dotkne ľavého kolena, ktoré je zdvihnuté do protipohybu k lakťu pravej ruky. Tento pohyb urobíme rovnako s ľavou rukou a pravým kolenom. Samotný pohyb pripomína tanec a môže sa spojiť s hudbou (v ideálnom prípade). Striedanie rytmu pohybu je ľubovoľné ako aj rýchlosť. Dá sa zvoliť spoločné tempo, alebo aj individuálne. Nie je treba robiť pohyby na silu, s bolesťami, ale pre radosť z pohybu (počítajme s tým, že zo začiatku to väčšinou deti nebudú vedieť zrealizovať). Opakujeme 20x. Keď deti dobre zvládnu krížové pohyby, je vhodné ich kombinovať s pohybmi v rovnakom smere (rovnaká ruka, rovnaká noha, každá 10x). Končíme však vždy pohybom krížovým! Vhodné je fixovať pohľad pri cvičení na veľké X umiestnené vo výške očí (napríklad napísané na papieri A4 umiestnenom vždy kolmo pred očami žiakov - nie je to však nevyhnutné).

6. PÍSANIE MENA DO VZDUCHU
(vhodné pre žiakov 2. stupňa) Deti majú napísať do vzduchu oboma rukami naraz "zrkadlovo" (pravou rukou doprava, ľavou doľava) svoje meno.

7. KRESLENIE GEOMETRICKÝCH TVAROV
Deti kreslia oboma rukami naraz do vzduchu známe geometrické útvary.

8. STÁTIE NA NOHE
Deti sa postavia na jednu nohu a skúsia postupne vydržať tak 1 minútu. Minúta je zvyčajne dostatočný čas na to, aby sa dostavila zmena. Potom nohy vymenia.

9. KOBRA
Ľah na brucho, pokrčené ruky spočívajú dlaňami na zemi pod ramenami, nohy natiahnuté. S výdychom zdvíhame hlavu a vzpierame sa do natiahnutých rúk (poloha kobry). Voľne dýchame, vydržíme 5 až 10 sekúnd a vraciame sa pomaly späť. Čelo položíme na podlahu, chvíľku odpočinieme. Opakujeme 4x.

10. PREPLETENIE RÚK
Deti utvoria dvojice. Jeden z dvojice spojí ruky a prepletie si prsty. Druhý z dvojice mu ukazuje na jednotlivé prsty a jeho úlohou je daný prst zdvihnúť tak, aby všetky ostatné ostali nepohnuté (dvojicu môže samozrejme tvoriť aj dieťa s rodičom).


Použitá literatúra:
internet, interné materiály CPPPaP


Spracovala: Mgr. Alexandra Baranová, špeciálny pedagóg CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť