Materiály pre rodičov

Domáce aktivity pre deti s ADHD


     Každý rodič dieťaťa s ADHD vie ako veľmi dôležitý je pre ich deti pohyb. Tieto deti potrebujú pravidelný priestor na pohybové aktivity, ktorý im umožňuje uvoľniť nahromadenú energiu.
     Akákoľvek fyzická aktivita má pre deti s ADHD veľký význam. Pozitívne ovplyvňuje ich pozornosť, zlepšuje náladu, ponúka priestor pre uvoľnenie energie a napätia. Fyzická aktivita vo forme športových aktivít ich učí aj sebadisciplíne, rozvíja sebadôveru a úctu k sebe, ale aj k iným. V neposlednom rade im dáva aj možnosť zažívať pocit úspechu.

     V každodennom živote ale môžu nastať rôzne situácie, ktoré vám a hlavne vašim deťom s ADHD neumožnia venovať sa obvyklým pohybovým aktivitám vonku, alebo sa týmto aktivitám venovať v takom rozsahu, v akom to vaše deti potrebujú. Takouto situáciou môže byť zlé počasie, choroba člena rodiny alebo akákoľvek iná situácia, keď zrazu musíte so svojimi deťmi zostať doma.
     Tu je preto niekoľko tipov na pohybové aktivity a hry s deťmi s ADHD, ktoré ich zabavia a zároveň im umožnia dostatočné pohybové uvoľnenie aj v domácom prostredí. Ideálne je, keď sa takejto aktivite budete venovať aspoň 30 minút denne.
  • Hľadanie skrytých vecí a predmetov v dome. Dieťaťu predložíte zoznam vecí, ktoré ste ukryli na rôzne miesta vo vašom dome (využite všetky miestnosti v dome). Úlohou dieťaťa je nájsť všetky veci zo zoznamu.
  • Hľadanie skrytých vecí a predmetov v dome formou hádaniek. Jedná sa o obmenu predchádzajúcej aktivity s tým, že dieťaťu nepredložíte zoznam konkrétnych vecí, ale hádanky (napr. nájdi predmet, ktorým si umývaš zuby; nájdi malý zelený predmet, ktorý používaš každý deň a pod.).
  • Balónový volejbal. Na zemi pomocou lepiacej pásky (alebo inou formou) vyznačte stredovú čiaru. Na jednej strane budete vy, druhá strana budete patriť vášmu dieťaťu. Úlohou je prehadzovať si balón z jednej strany na druhú čo najdlhšie tak, aby nespadol. Volejbal môžete hrať aj s viacerými balónmi. V takom prípade je hra náročnejšia, ale zároveň vybijete viac energie a aj sa viac zabavíte.
  • Bowling. Na chodbu (ktorá sa teraz zmení na vašu bowlingovú dráhu) postavte päť až desať plastových fliaš, do ktorých nasypte trochu piesku, prípadne cukru, soli, aby ste ich nezhodili príliš ľahko. Pomocou lopty (futbalovej, ale kľudne aj pomocou tenisovej či inej loptičky) skúste zhodil čo najviac fliaš.
  • Predstavte si, že na vašej dlážke je rozliata láva. Určite a označte si zopár miest na dlážke, cez ktoré sa dá bezpečne prejsť. Úlohou dieťaťa je prejsť po dlážke bez toho, aby sa popálilo od lávy (musí teda preskakovať len na miesta, ktoré ste označili ako bezpečné).
  • Tanečná párty. Spoločne si zostavte si zoznam skladieb a tancujte. Pri tanci môžete využiť aj rôzne rekvizity – napr. šatky, šály.
  • Predchádzajúcu aktivitu môžete obmeniť aj tak, že vždy po nejakom čase na chvíľu zastavíte hudbu a každý musí vtedy zastať resp. zostať v tej polohe, v ktorej pri tanci bol.
  • Guľovačka. Vyberte si bezpečnú miestnosť v dome, odložte radšej všetko čo by sa mohlo počas hry rozbiť alebo poškodiť. Pokrčte papier, vytvorte si z neho papierové gule a guľovačka môže začať.
  • Napodobňovanie. Dieťa pohybom napodobňuje obľúbené zvieratá a ostatní členovia rodiny majú hádať o aké zviera ide. Kto uhádne získa bod. Pri tejto hre je dovolený iba pohyb, dieťa teda nemôže pri napodobňovaní vydávať žiadne zvuky, rovnako ani slovami opisovať zviera.

Veľa zábavy :)


Použitá literatúra:
www.brainbalancecenters.com
www.understood.org


Spracovala: Mgr. Kamila Kadlecová, PhD., CPPPaP, Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť