Materiály pre rodičov

Rodičia verzus počítač


     V poslednej dobe sa hovorí a píše o závislosti detí na sociálnych sieťach, na počítači, tablete, či smartfóne. Rodičom sa v súvislosti s touto problematikou naskytá naliehavá otázka - ako to obmedziť? Aj v tejto oblasti je dôležitá prevencia.
V prvom rade je dôležité pochopenie motívu, ktorý dieťa vedie k nadužívaniu počítačov, tabletov, smartfónov. Ak je motívom napr. potreba zapadnúť medzi rovesníkov, prezentovať sa, ako chce byť vnímané, potreba komunikácie alebo vyplnenia voľného času, prevenciou by mohlo byť: viesť deti k nadväzovaní osobných kontaktov, vzájomnej komunikácie, atď..
Dôležité je včas nastaviť pravidlá. Od detí môžeme iba ťažko očakávať, že sa budú samé kontrolovať v čase, ktorý strávia za počítačom a dospelí sa musia zmieriť s tým, že nebudú kvôli nesplneniu nejakej ich požiadavky na chvíľu populárni a že sa stretnú s odmietavou reakciou.
Dobrým riešením je spísať obojstrannú dohodu o používaní PC, tabletov. Málokedy sa detí pýtame, ako by si oni predstavovali spôsob a čas trávenia pri počítačoch. Museli by sme vyjednávať a upravovať ich nároky, ale predsa len by sme sa potom mohli viac odvolávať na našu spoločnú dohodu a vyžadovať jej dodržiavanie. U starších detí je komplikovanejšie vymáhať plnenie pravidiel. Ak však majú skúsenosť z predchádzajúcich rokov, že na ich plnení trváme, je to jednoduchšie.
Vo vzájomnej dohode by sme mali mať zachytené: koľko času môže dieťa tráviť na počítači, koľko z toho môže byť dieťa pripojené na internet, i to, aký trest bude nasledovať za nedodržiavanie pravidiel. Samozrejmosťou by mala byť dôslednosť rodičov v dodržaní dohodnutého času. Rôzne zdroje uvádzajú, že maximálny prípustný čas strávený na počítači, tablete, smartfóne je u predškolákov do 1 hodiny, u mladších žiakov hodinu a pol a u detí starších ako 10 rokov nie viac ako dve a pol hodiny (čas môže narastať, ak ho využívajú na prípravu do školy).

Zakazovanie má často nulový efekt. Bez počítačovej gramotnosti už dnes deti neobstoja, na druhej strane je veľmi dôležité, aby čas strávený za PC bol v čo najväčšej miere zmysluplný a aby bol v rámci možností aj kontrolovaný (zablokovať nevhodné stránky, program na filtrovanie, rodičovská kontrola, prípadne aj časovač, resp. nastavený budík, stopky, kedy je čas na vypnutie počítača).
Je vhodné umiestniť počítač na takom mieste, kde sa zdržiavajú všetci členovia rodiny. Vo vlastnej detskej izbe deti láka zapnúť si počítač častejšie ako majú povolené.

Skúste sa poobzerať aj po nových aktivitách, ktoré by boli pre deti prínosnejšie a dokázali by sa pre ne nadchnúť. Vymyslite maximum spoločných aktivít a nenechajte sa odradiť reakciou vašich detí - pokiaľ ste zvyknutí aktívne tráviť svoj voľný čas, deti vašu snahu spätne ocenia.

Veľmi častá je záľuba detí v počítačových, resp. online hrách, ktoré deti môžu zaujať najmä vďaka využívaniu agresívnych podnetov. Deti sa o to častejšie stotožňujú s hrdinami, čím viac sa virtuálny svet približuje skutočnosti. Je vhodné preto dávať prednosť hrám, ktoré využívajú šikovnosť, hry, ktoré si vyžadujú sústredenie a rýchlosť, napr. labyrinty, ktoré neprovokujú k násiliu. PC hry deťom neuškodia, ak ich používajú primerane, a ich rodičia sa im venujú, komunikujú s nimi a zaujímajú sa o nich.

Je potrebné zaujímať sa aj o obsah stránok, ktoré dieťa sleduje na PC/internete. Zo strany rodičov je dôležité neprekračovať stanovenú dobu času strávenom na počítači. Je tiež vhodné prezentovať pred dieťaťom vlastný názor na stránku, hry, ktoré dieťa zaujímajú, komunikovať s ním o nich, vštepovať mu reálne hodnoty.

Všímajte si varovné signály:
  • dieťa navyšuje strávený čas na PC, internete
  • zanedbáva záľuby a kamarátov, zhoršuje sa mu prospech v škole, stráca potrebu komunikácie s okolím, kamarátmi
  • fyzické prejavy – bolesť hlavy, chrbta, zhoršenie zraku, zvýšená únava
  • jedlo, hygienu, spánok začína považovať za menej podstatné
  • prudké reakcie, podráždenosť, nervozita
  • urobí čokoľvek, aby si mohol sadnúť k PC, tabletu, smartfónu
  • chce byť neustále online
  • klame o čase strávenom na PC

Pokiaľ vaše pokusy o navrátenie do reálneho sveta zlyhajú, obráťte sa na odborníka.

Použité zdroje:
Antier, E.: Agresivita dětí. Praha, Portál 2004
interné materiály


Spracovali: Mgr. Lenka Valentíniová, Mgr. Veronika Duchoňová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť