Materiály pre rodičov

Ako chrániť deti v digitálnom svete?


Skôr ako deťom sprístupníme digitálne technológie a necháme ich s nimi osamote, mali by sme ich poučiť o najdôležitejších pravidlách tohto sveta.
V prípade menších detí by malo byť bežnou praxou poznať všetky mená a heslá do sociálnych sietí a herných účtov, či sedieť v ich blízkosti, keď surfujú na internete.
So staršími deťmi a tínedžermi je potrebné otvorene hovoriť o pozitívach aj nástrahách internetu. Bezpečnosť dieťaťa na internete by totiž mala byť jednou priorít každého rodiča.

Čo by sme mali deťom povedať a na čo nezabudnúť?

1. Nastav si bezpečné heslá. Sila hesiel, ktoré si deti nastavia k svojim účtom, je dôležitá. Väčšina webov odporúča použiť kombináciu najmenej 8 malých a veľkých písmen, špeciálnych znakov a čísel. Odborníci odporúčajú, že sila hesla okrem vyššie uvedeného spočíva tiež v tom, že takého jedinečné heslo používate hlavne len pre jeden účet. Pre prípad ukradnutia alebo prelomenia hesla je dobré mať prístup k najdôležitejším účtom chráneným aj tzv. dvojfaktorovou autentifikáciou - čo je dodatočný stupeň ochrany, napr. pomocou jednorazového hesla zaslaného na mobil formou SMS alebo push notifikácie.

2. Nezdieľaj žiadne osobné informácie. Deti by nikdy nemali zdieľať informácie, ako je ich meno a priezvisko, adresa, kde bývajú, kam chodia do školy, ani dátum narodenia, či rodné číslo. Ak už vlastnia nejaký preukaz, napr. občiansky alebo na MHD, mali by byť opatrné, aby ho nikde nezdieľali. Tabu by malo byť aj zdieľanie mobilného čísla. Rovnako je dobré vyhnúť sa zadávaniu e-mailovej adresy, čo však dnes už môže byť problematické, pretože ak si chcú vytvoriť niekde konto, e-mail zadať musia. Preto je dobré upozorniť ich, aby sa prihlasovali len na overené a bezpečné stránky.

3. Nastav si najvyšší stupeň ochrany súkromia. Ak už Vaše deti začínajú používať sociálne siete, prvé, čo by ste ich mali naučiť, je nastavovanie súkromia. Nastavte si s nimi spoločne, kto ich môže žiadať o priateľstvo, sledovať ich profil, vidieť príspevky na ich nástenke a pod. Pripravte sa tiež na to, že to bude náročné. Dnešné deti veľmi dobre vedia, že čím sú viac viditeľné a čím viac sledovateľov na sociálnych sieťach majú, tým viac like-ov, srdiečok a popularity získajú. A to má pre nich veľkú cenu.

4. Nekomunikuj s cudzími ľuďmi. S deťmi je potrebné hovoriť o nebezpečenstve, ktoré sa skrýva v anonymnom virtuálnom svete. Upozornite ich, aby sa vyhýbali komunikácii s cudzou osobou, ktorej totožnosť si nemôžu overiť. Mali by tiež poznať pravidlo, že na drzé, obťažujúce príspevky, e-maily a správy sa neodpovedá. Ak sú niekým cudzím online atakované, mali by sme ich naučiť, ako si takéhoto človeka zablokovať. Dôležité je, že ak aj nejakú osobu zablokujú bež našej pomoci, aby sa nám s tým zdôverili a my vyhodnotíme, či nejde o niečo závažnejšie.

5. Zlým veciam je potrebné sa postaviť a netolerovať ich. Deti by si mali uvedomovať, že na internete nie sú len pasívnymi prijímateľmi obsahu, ale aj jeho zodpovednými tvorcami. Ak vidia vo virtuálnom priestore niečo škodlivé, nemali by sa len prizerať, tak ako je to dôležité aj v reálnom živote. Zároveň by mali vedieť, že hoci s nami nezdieľajú úplne všetko zo svojho online sveta, sme tu vždy pre nich, ak budú čeliť nejakému problému.

6. Pozor na sťahovanie škodlivého kódu. Deti často nevenujú veľkú pozornosť tomu, na čo klikajú pri prezeraní webových stránok alebo pri hre a čo si do mobilov sťahujú. Škodlivým kódom môžu byť nainfikované rôzne odkazy na sociálnych sieťach, e-mailoch alebo odkazoch na lákavú reklamu či súťaž. Kliknutím na takýto škodlivý odkaz si do zariadenia môžu stiahnuť napr. vírus. Predchádzať takýmto problémom pomáha vždy aktualizovaný operačný systém a bezpečný softvér.

7. Voľné dostupné wi-fi nie sú bezpečné. Pri prvom smartfóne sa rodičia často rozhodnú nepredplatiť deťom dáta, aby na internete nesurfovali celé dni. Deti sú však vynaliezavé a veľmi rýchlo zistia, že wi-fi nájdu za každým rohom. Mnoho detí však nevie, že akonáhle sa pripoja na verejnú sieť, hacker-i sa ľahšie môžu dostať k citlivým dátam a heslám v ich telefónoch. Vyhnúť by sa preto mali prihlasovaniu do svojich účtov na sociálnych sieťach, e-mailu, či dokonca Internet banking-u (v príp. starších detí), ale aj sťahovaniu rôzneho obsahu do mobilov.

8. Hry sťahuj len z overených stránok. Deti obľubujú videohry a online hry. Ľahko sa však môže stať, že pri sťahovaní hry natrafia na link s upozornením na stiahnutie hry, ktorú si aj tak bez váhania stiahnu do PC alebo mobilu. Ale aj takého hry môžu obsahovať škodlivý kód. Nové hry alebo aplikácie by deti mali sťahovať len z overených stránok, ako Google Play alebo Apple Store. Vyhnúť by sa mali aj odkazom na stiahnutie, ktoré bývajú uverejnené priamo pod videami na YouTube.

9. Ak raz niečo publikuješ alebo pošleš do online priestoru, nedokážeš to zmazať. Deťom musíme zdôrazňovať, aby pri zverejňovaní nejakého obsahu vždy pamätali na to, že to, čo raz zverejnia na internete, už nikdy nemôžu zmazať. Hoci sa im podarí vymazať nešťastný status alebo fotografiu, ktorú uverejnili na sociálnej sieti, niekto ju už mohol dávno stiahnuť alebo urobiť screenshot. Tento obsah môže následne ktokoľvek šíriť a dieťa nad ním nemá kontrolu, hoci sa ho to týka.

10. Ak uvažuješ o tom, či je obsah v poriadku, predstav si, že ho vidím. Dobrým pravidlom pre posudzovanie obsahu je, že by deti nemali zdieľať to, čo by sa zdráhali ukázať rodičom alebo pani učiteľke. To platí rovnako pre sociálne siete, správy, blogy, či komentáre.

11. Hovorte o kvalitnom obsahu a odporúčajte. Deťom je vhodné ukazovať možné alternatívy pozitívneho využívania internetu, hlavne v jeho učení, rozvíjaní záujmov, ktoré má a technologických zručností. Podstatné je, aby dieťa chápalo internet ako užitočný zdroj informácií, ktoré však musí vedieť kriticky posudzovať.

12. Zapnite funkciu Anti-theft. Niektoré deti sú majstri v zabúdaní a strácaní vecí. A hoci je mobil pre ne niečo vzácne, nie je výnimkou, že zmizne z povrchu zemského niekoľkokrát do roka. Funkcia Anti-theft Vám umožní sledovať zariadenie dieťaťa a určiť jeho polohu pomocou GPS lokalizácie.

13. Nezabudnite sa vzdelávať aj Vy sami. Pravidlá v online svete sa menia veľmi rýchlo. Raz je niečo IN, o chvíľu už OUT. Ak však chcete udržať Vaše deti v bezpečí, mali by ste sa zaujímať o to, čo je na internete nové a hlavne, čo deti používajú. Skúste si nájsť pre Vás vhodné médium, ktoré túto tému dobre pokrýva a začnite odoberať napr. newsletter s článkami, čo Vám ušetrí mnoho času a všetko podstatné sa dozviete.


Použitá literatúra:
Gránska, Z. 2019. Spojení navždy. Ako nestratiť deti v digitálnej dobe. Bratislava: Eduworld, s. r. o., 2019. ISBN 978-80-973497-1-4
Naučme deti používať internet bezpečne. Dostupné na internete: https://www.detinanete.sk [cit. 24.09.2020]


Spracovala: Mgr. Zuzana Krnáčová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť