Materiály pre rodičov
Téma: Koronavírus COVID-19


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) vďaka spoločnosti Telekom spustil bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. Je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Zelená linka VÚDPaP: 0800-864 833 (od 9:00-18:00)

telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

  • Národný ústav detských chorôb pripravil jednoduchý komix pre deti o víruse, ako aj súbor základných najčastejších otázok, ktoré sa rodičia pýtajú. Informácie sú spracované do špeciálneho vydania novín: Doktoroviny. Komix nájdete tu: (Doktoroviny)
  • 11 Dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma. Dokument stiahnete tu: (11 Dobrých rád)
  • Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii. Dokument stiahnete tu: (Zásady komunikácie)
  • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, zo dňa 26. marca 2020. Dokument stiahnete tu: (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR)
  • MPC, detašované pracovisko Nitra spracovalo zaujímavé námety na aktivity pre rodičov predškolákov v čase koronavírusu: Čo môže robiť rodič predškoláka Dokument stiahnete tu: (Čo môže robiť rodič...)
  • Welcome – metodika a aplikácia pre pedagógov a rodičov, ponúka aktivity na rozvoj 6 vývinových oblastí dieťaťa (soc., komunik., motor., či emoc. zručnosti, kognit. schopnosti a zmysl. vnímanie) dieťaťa vo veku 3-6 rokov. Dokument stiahnete tu: (Welcome)
  • Linka detskej istoty pripravila niekoľko nápadov na využitie voľného času, kým ste v karanténe. Dokument stiahnete tu: (100 nápadov)© 2013-2020, CPPPaP Levice, dizajn: Pavol Szénási, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 17.9.2013: