Materiály pre deti a žiakov:

Ako bezpečne používať internet


     S rozšírením moderných technológií sa výrazná časť ohrozenia šikanovaním presunula aj do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenia obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania. Agresora zároveň chráni anonymita pred odhalením.

Kyberšikanovanie je zámerné, opakované, poškodzujúce správanie spôsobované cez elektronické média.
Za kyberšikanovanie možno považovať:
 • urážanie, posmievanie, nadávanie adresované obeti cez SMS, e-maily, chaty,
 • urážanie, posmievanie, nadávanie obeti viditeľné publiku- komentáre cez sociálne siete (Facebook),
  na blogu...,
 • zosmiešnenie, poníženie viditeľné publiku- zverejnenie fotiek, fotomontáže,
 • šírenie zosmiešňujúcich obsahov,
 • kradnutie identity alebo vytvorenie falošnej virtuálnej identity obete a ich zneužitie,
 • posielanie obeti fotografie alebo videá s nevhodným obsahom alebo odkazy na ne,
 • vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie,
 • zverejnenie či zneužitie osobných informácií,
 • sexuálne narážky a komentáre či návrhy na sex, ktoré sú veku neprimerané,
 • zámerné, systematické vylučovanie z komunikácie a interakcií.

Ako sa kyberšikanovanie líši od klasického šikanovania?
 • nemá časové a priestorové obmedzenie - v prípade kyberšikanovania útoky môžu prichádzať kedykoľvek
  a kdekoľvek - stačí ak je človek pripojený na internet alebo má mobilný telefón,
 • rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku - obsahy, ktoré sú zverejňované na internete alebo rozoslané cez mobil alebo e-mail sa rýchlo dostanú k veľkému počtu ľudí, ich šírenie je nekontrolovateľné,
 • páchatelia ostávajú v anonymite- oni sami sa cítia bezpečnejšie a menej si uvedomujú, čo ich správanie spôsobuje, keďže nevidia reakciu obete. Obete pociťujú strach, neistotu a vedie to ku podozrievavosti,
 • používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie - obete pri kyberšikanovaní nie sú v priamom kontakte a nezostávajú po ňom viditeľné stopy fyzického ublíženia.

Bezpečné správanie vo virtuálnom svete - nezabudni na NETIKETU:
 • Internet je dôležitý, Tvoja bezpečnosť je najdôležitejšia.
 • Never všetkému, čo vidíš na nete, čo sa tam šíri.
 • Chráň si súkromie, zabezpeč si svoj profil.
 • Rešpektuj súkromie iných, chráň si aj svoje.
 • Diplomaticky rieš problémy s chladnou hlavou.
 • Nezverejňuj fotky a informácie iných a o iných bez ich súhlasu.
 • Nezverejňuj klamstvá, ale ani pravdy, ktoré ubližujú.
 • Nepoužívaj vulgarizmy.
 • Nerozširuj spamy, výhražné a poplašné správy, hoaxy.
 • Dôležité veci rieš naživo.
 • Tvoje heslo je tvoje tajomstvo.
 • Dávaj si pozor pri nákupe cez internet.
 • Nerob druhým to, čo sa Ti nepáči.
 • Nestretávaj sa s ľuďmi, ktorých poznáš iba z internetu.
 • Nevydávaj sa za niekoho iného.
 • Nedávae heslo nikomu, neukladaj si heslo na cudzích PC.
 • Zablokuj profil pre ľudí, ktorých nepoznáš.
 • Nerob niečo, čo budeš v budúcnosti ľutovať.
 • Zábava končí, keď to niekomu prekáža alebo ho to ponižuje.
 • Vtipný a smiešny je rozdiel.
 • Neboj sa o problémoch povedať niekomu, napríklad dospelému.
 • Pouč sa z chýb vlastných aj z chýb iných.
 • Nepodporuj šikanu ani na internete.
 • Nevytváraj cudzie profily.
 • Neprijímaj cudzie žiadosti na Facebooku.
 • Nevyhľadávaj podozrivé stránky a nesťahuj z nich nič.
 • Neži dva životy- internetový a skutočný.
 • Na podozrivé stránky používaj antivírusy.
 • Nezdieľaj statusy o súkromnom živote rodiny, nemusia všetci vedieť o každom Tvojom kroku.
 • Informuj rodiča o zaregistrovaní sa na nejakej stránke.

Ako chrániť pred kyberšikanovaním?
     Zverejňovanie osobných údajov, fotografií a videí - akékoľvek vaše osobné informácie (info o vašej rasovej, národnostnej príslušnosti, o zdravotnom stave, intímnom živote, telefónne čísla...), vaše fotografie alebo videá môže páchateľ využiť na to, aby vás kontaktoval alebo vás zosmiešnil, vyhrážal sa. Dobre si preto rozmyslite, čo na internete zverejníte.
     Okamžitá reakcia - akékoľvek šikanovanie riešte okamžite. Čím dlhšie situáciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu byť závažnejšie. Dajte vedieť páchateľovi, že vám jeho správanie vadí a ak s tým neprestane, podniknite ďalšie kroky. Ďalej však s páchateľom nekomunikujte.
     Uschovávanie dôkazov - uschovávajte si e-maily, SMS, MMS, históriu chatu, správy nemusíte čítať,
ale použijete ich v prípade dokazovania, uschovávajte si výpis prijatých správ, urobte si fotografiu pracovnej plochy (printscreen, screenshot).
     Blokovania a nahlasovanie - v e-mailovej alebo chatovej komunikácií môžete nastaviť blokovanie správ
od osoby, ktorá vás šikanuje, na sociálnych sieťach môžete nahlásiť obťažovanie správcovi stránky, môžete
sa obrátiť na školu, ak sa kyberšikanovanie deje medzi spolužiakmi, na školského psychológa, na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva alebo dokonca na Políciu SR (trestnoprávnu zodpovednosť majú osoby od 14. roku).
     Rozvíjanie vzťahov - kyberšikanovanie vzniká v reálnom prostredí. Odtiaľto sa konflikty prenášajú
aj do virtuálneho sveta. Najlepšou prevenciou je rozvíjanie vzťahov v realite, práca na riešení konfliktov, zvyšovanie empatie.
     Pomoc obeti - ak si všimnete, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa mu, ponižuje ho, nezostaňte ticho. Pomôžte obeti, zastaňte sa jej, povedzte to niekomu dospelému. Aj vy môžete
byť tým, kto zabráni ubližovaniu, násiliu a nespravodlivosti. Ak páchateľ vidí, že obeť nie je sama, tak často
so svojím správaním prestane.

zdroje: www.sk.wikipedia.org/wiki/Netiketa, www.zodpovedne.sk, www.prevenciasikanovania.sk

Hollá, K.: Elektronické šikanovanie. Nová forma agresie. Vyd. IRIS, 2010. ISBN 978-80-89256-58-7.


Spracovala: Mgr. Veronika Solmošiová, CPPPaP Levice

Uvedený dokument si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.
Späť